Vyvlastnění ve veřejném zájmu?

Dnešním dnem skončila pětiletá lhůta pro společnosti vlastnící billboardy v okolí dálnic a rychlostních silnic mimo obce k jejich odstranění. Asi jste v minulém týdnu zaznamenali v médiích jejich poslední „počin“ v podobě přelepení billboardů českými vlajkami. Když jsem je viděl poprvé, byl jsem rád, protože česká vlajka je opravdu pěkná, a tím, že jich tam bylo opravdu hodně jsem si i uvědomil, že těch billboardů je dost.

Ale zůstaňme u čísel. Billboardů je v česku 25 000. Tento zákon je vymezen pouze na ty, které stojí mimo obce a v okolí jen dálnic a rychlostních silnic. To činí 3 000 billboardů k odstranění. (22 000 jich je v obcích!) A teď k zákonu. Jako pravicově orientovaný volič jsem obecně proti vyvlastňování. Právo na majetek považuji za velmi podstatné. Ať si každý vlastní co chce a kde chce, samozřejmě legálně, t.j. mimo jíné, na svém pozemku nebo na cizím, půjčeném. Z tohoto hlediska tedy vlastnění reklamy i u dálnic není v pořádku.

Jenže, pro to, aby lidé spolu mohli žít a fungovat, potřebují veřejný prostor. Veřejný prostor, o který se stará stát ke prospěchu všech, a který všichni využíváme a je proto ve veřejeném zájmu. Ve veřejném prostoru platí jiná pravidla, než v prostoru privátním. V Ústavě se píše:

První podmínkou je veřejný zájem, což znamená, že platná právní úprava vylučuje vyvlastnění v soukromém zájmu.

Dálnice ve veřejném zájmu je, takže vyvlastnění je právně opodstatněné. Mimochodem, většina pozemků stejně patrří ŘSD. A nyní důvody odstranění. Nejvíce propíraný je bezpečnost. Z minulosti známe případy i smrtelných úrazů právě kvůli billboardům a fakt, že strhávají pozornost řidičů je zřejmý. Vždyť od togo billboardy jsou, aby připoutaly vaší pozornost. Uvedu příklad, který jsem zahlédl na sociální síti – bylo by v pořádu, kdyby majitel billboardu umístil k dálnici obrovské zrcadlo a osilňoval řidice? Samozřejmě že ne.

A pak je tu další důvod pro odstranění. Estetika. Opravdu taková masa billboardů není hezká a často křiklavé a osilňující billboardy kazí celkový dojem z cesty. Bohužel zákon v tomto směru ignoruje města, kde je drivá většina billboardů, což je škoda. Myslím si, že celková regujace billboardů ve městech není správná cesta. Spíše se kloním k přiměřené regulaci ze strany státu. Aby billboardy měly svůj smysl. Aby cena za billboard byla vyšší a tím i vyšší jeho úroveň. Aby je řidič automaticky neignoroval a aby silnice ve městech nebyli kvůli billboardům nechutně zadělané nekvalitní, zato kvantitativní reklamou.

PŘIDAT KOMENTÁŘ